Wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych | Grupa Topoliki

Wpis do rejestru żłobków

 

Prywatny Żłobek, przy ulicy Władysława Wysockiego 8, w Bielsku Podlaskim - Grupa Topoliki zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r., o opiece nad dziećmi do lat 3 w dniu 29.08.2017r został wpisany do rejestru Żłobków i Klubów dziecięcych prowadzonego przez Burmistrza Miasta Bielsk Podlaski.

Placówka otrzymała pozytywną opinię Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Bielsku Podlaskim oraz pozytywną opinię Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bielsku Podlaskim, spełnione zostały wszystkie wymogi i standardy. Posiadamy atesty i certyfkaty na całe wyposażenie żłobka.

Przewiń do góry